Hakk覺nda

Seyahatname, Müslüman ve Avrupal覺 bireyler ve toplumlar aras覺nda süregelen etkileim ve fikir al覺veriini vurgulamay覺 amaçlayan Paylat覺覺m覺z Avrupa projesi kapsam覺nda British Council, Maslaha ve Effusion aras覺ndaki ibirliinin bir ürünüdür.

Bu, s覺radan bir web sitesi deildir. Ekibimiz, Evliya Çelebi’nin çada覺 olan Samuel Pepys’in günlüklerini Büyük Londra Yang覺n覺 s覺ras覺nda saklad覺覺 Bethnal Green Kütüphanesi’ni fiziksel bir sergi alan覺na dönütürmek üzere tasar覺m, boyama, bezeme ve ina çal覺malar覺 için haftalarca youn ve özenli bir biçimde çal覺t覺. Önce fiziksel bir sergi haz覺rlamak ard覺ndan da dijital yollarla bunu sanal bir deneyim haline getirme karar覺 Seyahatname’nin ayn覺 zamanda teknolojik bir baar覺 olduunu göstermektedir; bu amaçla gerçek zaman ve mekânla sergi içinde olma deneyimini yakalayabilmek için en son teknolojinin iki ayr覺 biçimi kullan覺lm覺t覺r.

Ayr覺ca, Seyahatname aa覺da ad覺 an覺lanlarla birlikte s覺rad覺覺 çeitlilikte bir grup kat覺l覺mc覺y覺 da bir araya getirmektedir:

  • Khalili sanat koleksiyonu, dünyadaki en büyük özel 襤slam sanat覺 koleksiyonu
  • Royal Academy of Music’in müzii
  • Suki Chan, k覺sa süre önce BBC bünyesindeki School of Saatchi’de izlediimizi ödüllü yönetmen
  • Mercan Dede, uluslararas覺 üne sahip bir Türk Sufi pop sanatç覺s覺
  • Caroline Finkel, Donna Landry ve Gerald Maclean gibi dünya çap覺nda bilinen Osmanl覺 tarihçileri

Sonuç, Osmanl覺 döneminden ayd覺nlat覺c覺 hikâyeleri, çarp覺c覺 görüntüleri, sinema sanat覺n覺n güzel bir örneini ve proje için özel olarak bestelenmi müzii bir araya getiren büyüleyici bir sergi olmutur. Seyahatname Avrupa çap覺nda ev ve okullardan evrensel eriilebilirlie kadar uzanan deerli bir eitsel kaynakt覺r. Örnein Bethnal Green Kütüphanesi bölgesinde bulunan okullardan bir çok örenci grubu sergiyi gezmitir.

Fiziksel bir sergiyi çevrimiçi bir deneyime dönütürerek, Seyahatname Bethnal Green Kütüphanesi’nde boya ve ahap ile ina ettiimizin ötesine geçen bir varl覺k kazanm覺t覺r. Bununla beraber, fiziksel serginin yeniden inas覺 için baz覺 planlar da bulunmaktad覺r. Daha fazla bilgi için buray覺 izlemeye devam edin.

Listing information
List image: